در این جلسه، به مطالعه قسمتی از یک متن به انگلیسی می پردازیم که درباره نژادی از سگ هاست که به گفته دانشمندان سال ها قبل منقرض شده اند. متن را می خوانیم و لغات، اصطلاحات و نکات مهم آن را مورد بررسی قرار می دهیم.

Hide picture