در این جلسه به بررسی لغات و اصطلاحات مربوط به متنی می پردازیم که درباره شبکه های موبایلی و ارتباط از راه دور است. متن را می خوانیم و لغات و اصطلاحات و همچنین نکات مهم آن را مورد بررسی قرار می دهیم.

Hide picture