در این جلسه، با Direct Object و Indirect Object آشنا می شویم – یعنی مفعول مستقیم و غیر مستقیم در گرامر زبان انگلیسی. توصیه می کنیم قبل از تماشای این جلسه، درس اول را تماشا کنید….

این محتوا فقط برای افرادی که عضویت VIP (عضویت ویژه) دارند قابل دسترس است. در صورتی که عضویت ویژه دارید، وارد حساب خود شوید. در غیر این صورت، ثبت نام کنید و اشتراک ویژه تهیه کنید.

ورود به حساب
ثبت نام