این جلسه، اولین جلسه برای معرفی زمان ها در انگلیسی در مجموعه ویدیو های آموزش گرامر زبان انگلیسی است که در آن زمان Present Continuous (یا حال استمراری) را معرفی می کنم و به کاربرد های آن می پردازم. این زمان در انگلیسی گاها Present Progressive نیز نامیده می شود….

این محتوا فقط برای افرادی که عضویت VIP (عضویت ویژه) دارند قابل دسترس است. در صورتی که عضویت ویژه دارید، وارد حساب خود شوید. در غیر این صورت، ثبت نام کنید و اشتراک ویژه تهیه کنید.

ورود به حساب
ثبت نام