در این جلسه، به بررسی تفاوت میان زمان حال ساده یعنی Present Simple  و همچنین زمان حال استمراری یا Present Continuous در زبان انگلیسی می پردازیم. این دو زمان، از کاربردی ترین زمان ها در زبان انگلیسی هستند و گاها زبان آموزان در استفاده از این دو مبحث دچار مشکل می شوند. در این ویدیو سعی می کنم تفاوت این دو زمان را توضیح دهم تا کاربرد هر یک در موقعیت مناسب را بدانید.

توجه: قبل از تماشای این جلسه، حتما ابتدا ویدیو های زیر را تماشا کرده باشید:

  1. Present Continuous در زبان انگلیسی
  2. Present Simple در زبان انگلیسی
Hide picture