در این جلسه، به تفاوت میان دو ساختار در زبان انگلیسی می پردازیم. یعنی تفاوت بین جملاتی که ساختار آنها I always do است با جملاتی که ساختار آن ها I am always doing است.

به بیان ساده تر، خواهید دید که در انگلیسی چه تفاوتی بین این دو جمله زیر وجود دارد:

I always watch TV.

I am always watching TV.

در این جلسه، درباره مباحث ونکاتی صحبت می کنیم که لازم است حتما جلسات گذشته را تماشا کرده باشید. بنابراین، توصیه می کنیم حتما قبل از تماشای این جلسه، از جلسات قبلی دقیقا به ترتیب لیست زیر دیدن نمایید:

  1. Present Continuous در زبان انگلیسی
  2. Present Simple در زبان انگلیسی
  3. تفاوت میان Present Simple و Present Continuous در انگلیسی چیست؟

Hide picture