این جلسه، ادامه درس شماره 5 از مجموعه درس های گرامر زبان انگلیسی است. در این جلسه، به تفاوت بین زمان Present Continuous و Present Simple می پردازیم و نحوه استفاده کردن بعضی از افعال برای این دو زمان را مورد بررسی قرار می دهیم.

محتوای این درس، شامل موضوعات و نکاتی است که لازم است قبل از استفاده از آن، حتما درس های پیشین را تماشا کرده باشید. بنابراین، در صورتی که درس های جلسات قبل را تماشا نکرده اید، حتما توصیه می کنیم جلسات زیر را دقیقا به ترتیب لیست زیر تماشا کنید:

  1. مبحث Present Continuous در زبان انگلیسی
  2. مبحث Present Simple در زبان انگلیسی
  3. تفاوت بین Present Continuous و Present Simple در زبان انگلیسی چیست؟
Hide picture