در این جلسه، به معرفی نکاتی مهم درباره ساختار سوالات و جملات منفی در زبان انگلیسی می پردازیم. به دلیل اهمیت بالای این مبحث، این ویدیو را تهیه کردم تا این مبحث در لیست 10 ویدیو اول سری ویدیو های آموزش گرامر موجود باشد.

Hide picture