در این جلسه، به یکی از مهم ترین یا بهتر است بگویم مباحث اساسی موجود در گرامر انگلیسی می پردازم. یاد گرفتن این مبحث، یعنی مبحث Gerund و Infinitive در انگلیسی به شما کمک بسیار زیادی می کند تا جملات صحیح تری بسازید. اینکه از فعل به صورت ing دار استفاده کنیم یا نه مربوط به این مبحث می شود.

Hide picture