در این جلسه، به یکی از ساختار های مربوط به زمان Present Perfect در زبان انگلیسی می پردازم که به نظرم از کاربردی ترین نکات مربوط به این مبحث در گرامر زبان انگلیسی است. به طور خلاصه بی جملاتی با ساختار زیر می پردازیم:

This is the first time I’ve driven a car.

محتوای این درس، به صورت کامل بر پایه مبحث Present Perfect در زبان انگلیسی است. بنابراین، حتما، قبل از تماشای این ویدیو، جلسه مربوط به مبحث Present Perfect را ببینید:

  1. Present Perfect در زبان انگلیسی – قسمت اول
  2. Present Perfect در زبان انگلیسی – قسمت دوم
Hide picture