در این جلسه، به معرفی جملات شرطی در زبان انگلیسی می پردازیم و با Present Real Conditional یا Zero Conditional آشنا خواهید شد. مبحث جملات شرطی از کاربردی ترین مباحث و ساختار ها در انگلیسی است که یادگیری آن می تواند به شما کمک بسیاری در فرم دهی و تشکیل جملات کند. به طور خلاصه، در این درس، با ساختار جمله زیر آشنا می شویم:

If A happens, B happens.

Hide picture