در این جلسه از مجموعه ویدیو های آموزش زبان انلگیسی با فیلم و سریال، به صورت کامل، به آموزش نکات، لغات و اصطلاحات موجود در یک سکانکس انتخاب شده از سریال Seinfeld می پردازیم.

Hide picture