در این جلسه، به یادگیری لغات، اصطلاحات انگلیسی و نکات مهم موجود در یک سکانس انتخاب شده از سریال Breaking Bad می پردازیم.

Hide picture