در این جلسه از مجموعه آموزش زبان انگلیسی با فیلم، به بررسی لغات و اصطلاحات نگلیسی و نکات مهم مربوط به تلفظ برخی از لغات و عبارات انگلیسی موجود در این فیلم میپردازیم. تمرکز این جلسه، بیشتر بر روی نکات مهم مربوط به تلفط یا Pronunciation و Connected Speech می باشد.

Hide picture