در این درس، به بررسی جملات سوالی در زبان انگلیسی می پردازیم که با How long have you been شروع می شوند. برای اینکه از این ویدیو به بهترین شکل استفاده کنید، توصیه می کنیم حتما ویدیو مربوط به درس Present Perfect را تماشا کنید.

Hide picture