در این درس، به ادامه بررسی مبحث Present Perfect در زبان انگلیسی می پردازیم و استفاده از For و Since را یاد خواهیم گرفت. این درس، نیازمند دانش قبلی شما می باشد. بنابراین توصیه می کنیم ویدیو های قبلی مربوط به درس Present Perfect را کامل تماشا کنید تا به بهترین نحو ممکن از این ویدیو استفاده کنید.

Hide picture