در این درس، به معرفی مبحث جملات مجهول یعنی Passive Voice در زبان انگلیسی می پردازیم که یکی از کاربردی ترین مباحث در گرامر زبان انگلیسی به شمار می رود.

Hide picture