در این ویدیو، به ادامه معرفی و بررسی ساختار جملات مجهول، یعنی مبحث Passive Voice می پردازیم.

Hide picture