در این جلسه به استفاده از used to در زبان انگلیسی می پردازیم. توصیه می کنیم حتما قبل از تماشای این ویدیو، جلسه قبلی را تماشا کرده باشید.

Hide picture