در این ویدیو، به بررسی جملات سوالی و ساختار جملات منفی در زبان انگلیسی می پردازیم. توصیه می کنیم حتما قبل از استفاده از این جلسه به مشاهده ویدیو ها و درس های قبلی این مبحث بپردازیم.

مشاهده تمام ویدیو های مربوط به این مبحث

Hide picture