در این ویدیو، به معرفی فعل در زبان انگلیسی می پردازیم. مبحث مورد بررسی و تدریس در این ویدیو بسیار آسان می باشد اما جهت تکمیل کتابخانه ویدیو ها، لازم دانستیم که یک ویدیو به صورت اختصاصی برای معرفی فعل در زبان انگلیسی داشته باشیم. همچنین لازم است به این موضوع اشاره کنیم که این ویدیو بیشتر مناسب برای زبان آموزانی است که سطح زبانی آنها مبتدی و پایه است.

Hide picture