در این آموزش به بررسی تفاوت میان will و be going to در زبان انگلیسی برای زمان آینده می پردازیم. در بسیاری از جملات و موقعیت های مختلف، شما ممکن است دیده یا شنیده باشید که از will استفاده شده است. در بسیاری دیگر از موقعیت ها نیز قطعا دیده اید که از be going…

این محتوا فقط برای افرادی که عضویت VIP (عضویت ویژه) دارند قابل دسترس است. در صورتی که عضویت ویژه دارید، وارد حساب خود شوید. در غیر این صورت، ثبت نام کنید و اشتراک ویژه تهیه کنید.

ورود به حساب
ثبت نام