video

اولین قسمت از سری ویدیو های پاراگراف ( آموزش خط به خط زبان انگلیسی) از میهن انگلیش. در این ویدیو در قالب یک ویدیو، یک پاراگراف انتخاب شده از یک متن خبری، به تعدادی لغت و عبارت مهم در زبان انگلیسی می پردازم. این ویدیو مناسب برای زبان آموزانی است که سطح زبان آنها حدودا متوسطه است.

Hide picture