جلسه 13 ام از مجموعه ویدیو های پاراگراف: آموزش خط به خط زبان انگلیسی.

این قسمت، درباره تکنولوژی و کاربرد آن در صنعت درمان است.

تهیه و تولید: 27 / فروردین / 1399

Hide picture