جلسه 14 ام از مجموعه ویدیو های پاراگراف: آموزش خط به خط زبان انگلیسی. این جلسه، درباره کمپانی فیس بوک و گوگل و ابزار هایی است که استفاده می کنند.

تهیه و تولید: 31 – اردیبهشت – 1399

Hide picture