جلسه 16 ام از مجموعه ویدیو های پاراگراف: آموزش خط به خط زبان انگلیسی. در این جلسه، متن انتخاب شده ما درباره شیوع ویروس ابولا در آفریقا می باشد.

Hide picture