جلسه 18 ام از مجموعه ویدیو های پاراگراف: آموزش خط به خط زبان انگلیسی. در این جلسه، به قسمت نهایی متن انتخاب شده درباره شیوع ویروس ابولا در آفریقا میپردازم. توصیه می کنم قبل از تماشای این قسمت، حتما جلسات شماره 17 و شماره 16 را تماشا کنید تا با موضوع کلی متن آشنا باشید.

Hide picture