در این جلسه، قسمتی متن درباره شکار وال ها و نهنگ ها می خوانیم و لغات، اصطلاحات و نکات مهم آن را بررسی می کنیم.

Hide picture