جلسه 21 ام از مجموعه ویدیو های پاراگراف: آموزش خط به خط زبان انگلیسی. در این جلسه، قطعه متنی که می خوانیم، درباره ربات ها و نحوه کمک آنها برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا است.

Hide picture