در این جلسه، پاراگرافی که بررسی می کنیم، درباره نقش ورزش و تمرین کردن در سلامتی است. متن را می خوانیم و لغات و اصطلاحات مهم آن را مورد بررسی قرار می دهیم.

Hide picture