در این جلسه، درباره استفاده از ربات ها به عنوان گارد های امنیتی می خوانیم و لغات و اصطلاحات مهمی را مورد بررسی قرار می دهیم.

Hide picture