در این جلسه، متنی که مورد بررسی قرار می دهیم، درباره بیماری ایدز در آفریقا می باشد. همانند جلسات گذشته، متن را می خوانیم و لغات، اصطلاحات و نکات مهم آن را مورد بررسی قرار می دهیم.

Hide picture