در این جلسه از مجموعه ویدیو های پاراگراف: آموزش خط به خط زبان انگلیسی، متنی که مورد بررسی قرار می دهیم درباره توربین های بادی می باشد و اینکه چطور این توربین ها باعث مرگ پرندگان می شوند.

Hide picture