گرامر انگلیسی – درس 20 – Conditionals: Present Real – بخش دوم

گرامر انگلیسی – درس 20 – Conditionals: Present Real – بخش دوم

در این جلسه، به ادامه درس قبلی یعنی مبحث جملات شرطی در زبان انگلیسی می پردازیم و اطلاعات بیشتری درباره جملات شرطی نوع اول یا Conditional Type One ارائه می کنیم. حتما قبل از استفاده از این درس، فیلم جلسه قبلی یعنی بخش اول را تماشا کنید. محتوای این درس، ادامه درس قبلی...
گرامر انگلیسی – درس 19 – Conditionals – جملات شرطی – بخش اول

گرامر انگلیسی – درس 19 – Conditionals – جملات شرطی – بخش اول

در این جلسه، به معرفی جملات شرطی در زبان انگلیسی می پردازیم و با Present Real Conditional یا Zero Conditional آشنا خواهید شد. مبحث جملات شرطی از کاربردی ترین مباحث و ساختار ها در انگلیسی است که یادگیری آن می تواند به شما کمک بسیاری در فرم دهی و تشکیل جملات کند. به طور...
گرامر زبان انگلیسی – درس 18 – تفاوت Present Perfect و Present Perfect Continuous

گرامر زبان انگلیسی – درس 18 – تفاوت Present Perfect و Present Perfect Continuous

در این جلسه به تفاوت بین زمان Present Perfect و Present Perfect Continuous در زبان انگلیسی می پردازم. کاربرد هر یک را از این مباحث را مقایسه می کنیم و برای هر کدام برای موقعیت های مختلف مثال هایی می زنیم. محتوای این جلسه، بر پایه مقایسه 2 مبحث است که در درس های قبلی...
گرامر زبان انگلیسی – درس 17 – Present Perfect Continuous – حال کامل استمراری

گرامر زبان انگلیسی – درس 17 – Present Perfect Continuous – حال کامل استمراری

در این جلسه، به معرفی یکی مبحث جدید،(جدید به این معنی که در جلسات قبلی معرفی نشده است) در زبان انگلیسی می پردازم. این مبحث، مانند دروس قبلی، مربوط به مبحث زمان ها در زبان انگلیسی است. مبحثی که گاها با نام فارسی حال کامل استمراری نیز از آن یاد می شود یعنی: Present...
گرامر زبان انگلیسی – درس 16 – This is the first time

گرامر زبان انگلیسی – درس 16 – This is the first time

در این جلسه، به یکی از ساختار های مربوط به زمان Present Perfect در زبان انگلیسی می پردازم که به نظرم از کاربردی ترین نکات مربوط به این مبحث در گرامر زبان انگلیسی است. به طور خلاصه بی جملاتی با ساختار زیر می پردازیم: This is the first time I’ve driven a car....
گرامر زبان انگلیسی – درس 15 – تفاوت بین I’ve been to و I’ve gone to

گرامر زبان انگلیسی – درس 15 – تفاوت بین I’ve been to و I’ve gone to

در این جلسه، یک نکته بسیار کاربردی مربوط به Present Perfect را بررسی می کنیم. به صورت خلاصه پس از تماشای این ویدیو، تفاوت بین دو جمله زیر را خواهید دانست: I’ve gone to London. I’ve been to London. محتوای این درس، به صورت کامل بر پایه مبحث Present Perfect...