آموزش های سطح مقدماتی

در این صفحه آموزش های مناسب برای زبان آموزان سطح مقدماتی را مشاهده می کنید. این آموزش ها به صورت هفتگی بروزرسانی می شوند.

تلفظ زمان گذشته افعال باقاعده در زبان انگلیسی (افعال گذشته ed- دار)

در این ویدیو، به بررسی نحوه صحیح و چگونگی تلفظ زمان گذشته افعال باقاعده می پردازیم. منظور از افعال باقاعده ...
مشاهده این آموزش

استفاده از فعل های play, go و do برای ورزش ها در انگلیسی

در این ویدیو، به بررسی فعل مناسب برای ورزش ها در زبان انگلیسی می پردازیم و به این سوال شما ...
مشاهده این آموزش

حروف اضافه مربوط به فضا و مکان در انگلیسی: under , on top of, between, inside, outside

در این آموزش، به بررسی تعدادی از مهم ترین حروف اضافه مربوط به فضا و مکان می پردازیم ...
مشاهده این آموزش

تفاوت they’re, their و there در زبان انگلیسی (تلفظ ها)

در این درس، به بررسی تفاوت تلفظ های کلمات they're, their و همچنین there در زبان انگلیسی می پردازیم. موضوعی ...
مشاهده این آموزش

تفاوت صفت ها در انگلیسی – Boring یا Bored

در این ویدیو، به بررسی یکی از مووعات مهم مربوط به صفت ها در زبان انگلیسی می پردازیم. بسیاری از ...
مشاهده این آموزش

حروف اضافه in – on و at در زبان انگلیسی

در این آموزش به یادگیری استفاده صحیح از حروف اضافه در زبان انگلیسی می پردازیم. حروف اضافه این درس، in ...
مشاهده این آموزش

تفاوت say و tell در زبان انگلیسی

در این آموزش به بررسی تفاوت say و tell در زبان انگلیسی می پردازیم. یادگیری تفاوت این دو کلمه برای ...
مشاهده این آموزش

چه زمانی از a – an و the در انگلیسی استفاده کنیم؟

در این آموزش به بررسی کاربرد a - an و the در زبان انگلیسی می پردازیم و به این موضوع ...
مشاهده این آموزش

استفاده از a – an – the در زبان انگلیسی

استفاده از a - an - the در زبان انگلیسی (بخش اول) - در این آموزش به بررسی و نحوه ...
مشاهده این آموزش

آموزش ملیت ها و اسامی کشور ها در انگلیسی

در این آموزش به بررسی تعدادی از پرتکرار ترین کلمات مربوط به ملیت ها و اسامی کشور ها می پردازیم ...
مشاهده این آموزش