پرسش و پاسخ های زبان انگلیسی (Q&A)

استفاده از فعل های play, go و do برای ورزش ها در انگلیسی

در این ویدیو، به بررسی فعل مناسب برای ورزش ها در زبان انگلیسی می پردازیم و به این سوال شما ...
بیشتر بخوانید

حروف اضافه مربوط به فضا و مکان در انگلیسی: under , on top of, between, inside, outside

در این آموزش، به بررسی تعدادی از مهم ترین حروف اضافه مربوط به فضا و مکان می پردازیم ...
بیشتر بخوانید

تفاوت they’re, their و there در زبان انگلیسی (تلفظ ها)

در این درس، به بررسی تفاوت تلفظ های کلمات they're, their و همچنین there در زبان انگلیسی می پردازیم. موضوعی ...
بیشتر بخوانید

تفاوت I و me در زبان انگلیسی

در این جلسه، به بررسی تفاوت I و me در زبان انگلیسی می پردازیم و کاربرد این دو کلمه را ...
بیشتر بخوانید

تفاوت Buy و Purchase در زبان انگلیسی

در این ویدیو به تفاوت دو کلمه بسیار پرکاربرد در زبان انگلیسی می پردازیم. یعنی تفاوت Buy و همچنین Purchase ...
بیشتر بخوانید

تفاوت میان must not, should not و do not have to در انگلیسی

در این درس، به بررسی تفاوت میان must not، should not و همچنین do not have to در زبان انگلیسی ...
بیشتر بخوانید