سری آموزش های گرامر زبان انگلیسی

استفاده از can could و be able to در زبان انگلیسی

استفاده از Can, Could و be able to در زبان انگلیسی

در این ویدیو، به استفاده از Can, Could و be able to در زبان انگلیسی می پردازیم. این مبحث مربوط به توانایی انجام کار ها و همچنین امکان انجام دادن کارها در زبان انگلیسی می شود. قطعا قبلا کاربرد های مختلفی از این سه کلمه و عبارت در انگلیسی دیده اید. در این ویدیو به بررسی و مقایسه آن ها می پردازیم ...
مشاهده آموزش

تفاوت will و be going to برای زمان آینده در زبان انگلیسی

در این آموزش به بررسی تفاوت میان will و be going to در زبان انگلیسی برای زمان آینده می پردازیم. در بسیاری از جملات و موقعیت های مختلف، شما ممکن است دیده یا شنیده باشید که از will استفاده شده است. در بسیاری دیگر از موقعیت ها نیز قطعا دیده اید که از be going to استفاده می شود. ممکن است این سوال برای شما پیش آمده باشد که تفاوت ...
مشاهده آموزش

کاربرد will در زبان انگلیسی – قسمت سوم

در این جلسه به بررسی will و کاربرد آن در زبان انگلیسی می پردازیم. حتما قبل از تماشای این ویدیو، جلسات قبلی را تماشا کنید تا بهترین برداشت از محتوای این ویدیو را داشته باشید: کاربرد will در زبان انگلیسی - قسمت اول(کلیک کنید) کاربرد will در زبان انگلیسی - قسمت دوم(کلیک کنید) ...
مشاهده آموزش

کاربرد های اصلی will در زبان انگلیسی – قسمت دوم

در این آموزش، به بررسی مبحث will در زبان انگلیسی می پردازیم و کاربرد های اصلی و بیشتری از آن را معرفی می کنیم. قبل از تماشای این ویدیو، حتما درس قبلی، یعنی معرفی will در زبان انگلیسی را تماشا کنید ...
مشاهده آموزش

معرفی will و کاربرد آن در گرامر انگلیسی – قسمت اول

در این آموزش به معرفی مبحث آینده - will - در زبان انگلیسی می پردازیم و کاربرد های آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد ...
مشاهده آموزش

کاربرد ساختار I was going to در زبان انگلیسی

در این ویدیو به بررسی جملاتی در زبان انگلیسی می پردازیم که ساختار was going to do دارند. به عنوان مثال: I was going to call you ...
مشاهده آموزش

تفاوت ساختار I’m going to do و I’m doing در زبان انگلیسی

در این جلسه، به تفاوت ساختار های I'm going to do و I'm doing در زبان انگلیسی می پردازیم. پیش از تماشای این جلسه، توصیه می کنیم به تماشای جلسات قبلی بپردازید:  استفاده از زمان حال برای آینده - (Present for the Future) استفاده از زمان حال ساده برای آینده (Present Simple for the Future) ...
مشاهده آموزش

استفاده از Present Simple (زمان حال ساده) برای آینده

در این ویدیو به بررسی یکی از کاربرد های زمان Present Simple می پردازیم - یعنی استفاده از زمان حال ساده برای آینده ...
مشاهده آموزش

گرامر انگلیسی: تفاوت everyone با every one در انگلیسی

در این ویدیو، به تفاوت everyone با every one در زبان انگلیسی می پردازیم و فرق این دو را در مثال هایی بررسی می کنیم ...
مشاهده آموزش

گرامر انگلیسی: درس 37 – Present Tenses For The Future

در این جلسه آموزشی گرامر زبان انگلیسی، به بررسی کاربرد های بیشتری از زمان Present Simple و Present Continuous در زبان انگلیسی می پردازیم. برای استفاده بهتر از این جلسه آموزشی، توصیه می کنم قبل از تماشای این جلسه، حتما جلسات زیر را تماشا کنید: Present Continuous در زبان انگلیسی Present Simple در زبان انگلیسی تفاوت Present Continuous و Present Simple در زبان انگلیسی ...
مشاهده آموزش