سری آموزش های گرامر زبان انگلیسی

گرامر انگلیسی – درس 20 – Conditionals: Present Real – بخش دوم

در این جلسه، به ادامه درس قبلی یعنی مبحث جملات شرطی در زبان انگلیسی می پردازیم و اطلاعات بیشتری درباره جملات شرطی نوع اول یا Conditional Type One ارائه می کنیم. حتما قبل از استفاده از این درس، فیلم جلسه قبلی یعنی بخش اول را تماشا کنید. محتوای این درس، ادامه درس قبلی است. بنابراین، حتما توصیه می کنیم قبل از استفاده از این درس، جلسه قبلی را تماشا کنید: ...
مشاهده آموزش

گرامر انگلیسی – درس 19 – Conditionals – جملات شرطی – بخش اول

در این جلسه، به معرفی جملات شرطی در زبان انگلیسی می پردازیم و با Present Real Conditional یا Zero Conditional آشنا خواهید شد. مبحث جملات شرطی از کاربردی ترین مباحث و ساختار ها در انگلیسی است که یادگیری آن می تواند به شما کمک بسیاری در فرم دهی و تشکیل جملات کند. به طور خلاصه، در این درس، با ساختار جمله زیر آشنا می شویم: If A happens, B happens ...
مشاهده آموزش

گرامر زبان انگلیسی – درس 18 – تفاوت Present Perfect و Present Perfect Continuous

در این جلسه به تفاوت بین زمان Present Perfect و Present Perfect Continuous در زبان انگلیسی می پردازم. کاربرد هر یک را از این مباحث را مقایسه می کنیم و برای هر کدام برای موقعیت های مختلف مثال هایی می زنیم. محتوای این جلسه، بر پایه مقایسه 2 مبحث است که در درس های قبلی مورد بررسی قرار گرفته اند. بنابراین، لازم است قبل از استفاده از این درس، جلسات ...
مشاهده آموزش

گرامر زبان انگلیسی – درس 17 – Present Perfect Continuous – حال کامل استمراری

در این جلسه، به معرفی یکی مبحث جدید،(جدید به این معنی که در جلسات قبلی معرفی نشده است) در زبان انگلیسی می پردازم. این مبحث، مانند دروس قبلی، مربوط به مبحث زمان ها در زبان انگلیسی است. مبحثی که گاها با نام فارسی حال کامل استمراری نیز از آن یاد می شود یعنی: Present Perfect Continuous جملاتی که ساختار آنها به این صورت این: I have been doing... I have ...
مشاهده آموزش

گرامر زبان انگلیسی – درس 16 – This is the first time

در این جلسه، به یکی از ساختار های مربوط به زمان Present Perfect در زبان انگلیسی می پردازم که به نظرم از کاربردی ترین نکات مربوط به این مبحث در گرامر زبان انگلیسی است. به طور خلاصه بی جملاتی با ساختار زیر می پردازیم: This is the first time I've driven a car. محتوای این درس، به صورت کامل بر پایه مبحث Present Perfect در زبان انگلیسی است. بنابراین، حتما، ...
مشاهده آموزش

گرامر زبان انگلیسی – درس 15 – تفاوت بین I’ve been to و I’ve gone to

در این جلسه، یک نکته بسیار کاربردی مربوط به Present Perfect را بررسی می کنیم. به صورت خلاصه پس از تماشای این ویدیو، تفاوت بین دو جمله زیر را خواهید دانست: I've gone to London. I've been to London. محتوای این درس، به صورت کامل بر پایه مبحث Present Perfect در زبان انگلیسی است. بنابراین، حتما، قبل از تماشای این ویدیو، جلسه مربوط به مبحث Present Perfect را ببینید: Present ...
مشاهده آموزش

گرامر زبان انگلیسی – درس 14 – Present Perfect – قسمت دوم

در این جلسه، به ادامه درس یازدهم گرامر می پردازم. نکات بیشتر و کاربرد های مهم تری درباره زمان Present Perfect در زبان انگلیسی را معرفی می کنم. این درس، درس گذشته یعنی درس یازدهم یا کامل می کند. محتوای این جلسه، نیازمند محتوای جلسه یازدهم است. بنابراین، در صورتی که ویدیو جلسه یازدهم گرامر را تماشا نکرده اید، توصیه می کنم پیش از استفاده از این درس، ابتدا ویدیو ...
مشاهده آموزش

گرامر زبان انگلیسی – درس 13 – Problems with Pronouns

در این جلسه به یکی از موضوعات مربوط به استفاده از ضمیر ها در زبان انگلیسی می پردازم. در بساری از جملات، ممکن است دچار این مشکل شوید که از ضمیر his و یا her استفاده کنید. به صورت کلی در این جلسه، به این سوال پاسخ می دهم که کدام یک از جملات زیر مناسب است: Someone left their bag on the train ...
مشاهده آموزش

گرامر زبان انگلیسی – درس 12 – Gerund & Infinitive

در این جلسه، به یکی از مهم ترین یا بهتر است بگویم مباحث اساسی موجود در گرامر انگلیسی می پردازم. یاد گرفتن این مبحث، یعنی مبحث Gerund و Infinitive در انگلیسی به شما کمک بسیار زیادی می کند تا جملات صحیح تری بسازید. اینکه از فعل به صورت ing دار استفاده کنیم یا نه مربوط به این مبحث می شود ...
مشاهده آموزش

آموزش گرامر انگلیسی – درس 11 – Present Perfect – قسمت اول

در این جلسه، به معرفی زمان Present Perfect می پردازیم. یکی از پرکاربرد ترین زمان ها در زبان انگلیسی که همیشه و در بسیاری از موقعیت ها مورد استفاده قرار می گیرد. این مبحث در گرامر انگلیسی از مهم ترین مباحث گرامر محسوب می شود. این ویدیو، اولین جلسه معرفی Present Perfect در انگلیسی است که در آن به ساختار و تعدادی از کاربرد های آن می پردازم. در جلسات ...
مشاهده آموزش