2. اصطلاحات کاربردی در زبان انگلیسی: اصطلاح شماره 1

Please enable JavaScript در این جلسه، به صورت مختصر و مفید در قالب یک ویدیو، به یادگیری یک اصطلاح بسیار پرکاربرد در زبان انگلیسی می پردازیم. این اصطلاح، یکی از بهترین و پرکاربرد ترین اصطلاحات زبان انگلیسی است که تقریبا در تمامی مکالمات و موقعیت ها ممکن است از آن...
Hide picture