پادکست 2 – Talking to My Professor

https://server2.mihanenglish.ir/me_videos/generalenglish/geterm1/008_podcast_talking_to_my_professor/podcast_talking_to_my_professor_dne.mp3 در این درس، شما به یک مکالمه انگلیسی گوش می کنید. سپس لغات، نکات و عبارات مهم آن را بررسی می کنیم و توضیحات مربوط به قسمت های...

پادکست 1 – Getting Ready for Work

https://server2.mihanenglish.ir/me_videos/generalenglish/geterm1/007_podcast_getting_ready_to_work/me_ge_pre_int_getting_ready_for_work_rpd_done.mp3 In this lesson, you will listen to a conversation and then, we’ll work on its new words and phrases. Don’t...