عنوان یک آموزش – Learning English with Podcasts آموزش با فیلم و پادکست

 

در این جلسه یک فایل صوتی برای شما تهیه شده است که باید به فایل صوتی گوش کنید. به عنوان مثال می توانید هنگام رانندگی، آشپزی و یا هر کار دیگری به فایل های صوتی گوش کنید و اززندگی خود لذت ببرید. اگر می خواهید مطالب بیشتری را یاد بگیرید، حتما توصیه می کنیم زمانی از روز را به یادگیری بپردازید که ذهن شما آمادگی کامل را داشته باشد.ویدیو های بالا را تماشا کنید. در این ویدیو ها شما زبان انگلیسی یاد میگیرید. توجه داشته باشید که ویدیو های بالا برای آزمون های بین المللی مانند آیلتس و تافل بسیار مناسب هستند. توصیه می کنیم هر ویدیو را یک الی دو بار تماشا کنید و از لغات و اصطلاحات و عبارات مهم آن در دفترچه یادداشت خود رکوردی ثبت کنید تا لغات در ذهن شما بمانند.ویدیو های بالا را تماشا کنید. در این ویدیو ها شما زبان انگلیسی یاد میگیرید. توجه داشته باشید که ویدیو های بالا برای آزمون های بین المللی مانند آیلتس و تافل بسیار مناسب هستند. توصیه می کنیم هر ویدیو را یک الی دو بار تماشا کنید و از لغات و اصطلاحات و عبارات مهم آن در دفترچه یادداشت خود رکوردی ثبت کنید تا لغات در ذهن شما بمانند.

ویدیو های بالا را تماشا کنید. در این ویدیو ها شما زبان انگلیسی یاد میگیرید. توجه داشته باشید که ویدیو های بالا برای آزمون های بین المللی مانند آیلتس و تافل بسیار مناسب هستند. توصیه می کنیم هر ویدیو را یک الی دو بار تماشا کنید و از لغات و اصطلاحات و عبارات مهم آن در دفترچه یادداشت خود رکوردی ثبت کنید تا لغات در ذهن شما بمانند.ویدیو های بالا را تماشا کنید. در این ویدیو ها شما زبان انگلیسی یاد میگیرید. توجه داشته باشید که ویدیو های بالا برای آزمون های بین المللی مانند آیلتس و تافل بسیار مناسب هستند. توصیه می کنیم هر ویدیو را یک الی دو بار تماشا کنید و از لغات و اصطلاحات و عبارات مهم آن در دفترچه یادداشت خود رکوردی ثبت کنید تا لغات در ذهن شما بمانند.

ویدیو های بالا را تماشا کنید. در این ویدیو ها شما زبان انگلیسی یاد میگیرید. توجه داشته باشید که ویدیو های بالا برای آزمون های بین المللی مانند آیلتس و تافل بسیار مناسب هستند. توصیه می کنیم هر ویدیو را یک الی دو بار تماشا کنید و از لغات و اصطلاحات و عبارات مهم آن در دفترچه یادداشت خود رکوردی ثبت کنید تا لغات در ذهن شما بمانند.

  • عنوان اول و یک متن عادی
  • عنوان دوم و یک متن عادی دیگر
  • شنیدن
  • بهتر کردن
  • یسکنظمنتنب
  • یک سری کلمه

ویدیو های بالا را تماشا کنید. در این ویدیو ها شما زبان انگلیسی یاد میگیرید. توجه داشته باشید که ویدیو های بالا برای آزمون های بین المللی مانند آیلتس و تافل بسیار مناسب هستند. توصیه می کنیم هر ویدیو را یک الی دو بار تماشا کنید و از لغات و اصطلاحات و عبارات مهم آن در دفترچه یادداشت خود رکوردی ثبت کنید تا لغات در ذهن شما بمانند.ویدیو های بالا را تماشا کنید. در این ویدیو ها شما زبان انگلیسی یاد میگیرید. توجه داشته باشید که ویدیو های بالا برای آزمون های بین المللی مانند آیلتس و تافل بسیار مناسب هستند. توصیه می کنیم هر ویدیو را یک الی دو بار تماشا کنید و از لغات و اصطلاحات و عبارات مهم آن در دفترچه یادداشت خود رکوردی ثبت کنید تا لغات در ذهن شما بمانند.ویدیو های بالا را تماشا کنید. در این ویدیو ها شما زبان انگلیسی یاد میگیرید. توجه داشته باشید که ویدیو های بالا برای آزمون های بین المللی مانند آیلتس و تافل بسیار مناسب هستند. توصیه می کنیم هر ویدیو را یک الی دو بار تماشا کنید و از لغات و اصطلاحات و عبارات مهم آن در دفترچه یادداشت خود رکوردی ثبت کنید تا لغات در ذهن شما بمانند.