آموزش زبان انگلیسی با سریال Breaking Bad – قسمت دوم

آموزش زبان انگلیسی با سریال Breaking Bad – قسمت دوم

در ین جلسه، یک سکانکس از سریال تلویزیونی Breaking Bad را انتخاب کرده ایم و به بررسی و یادگیری لغات، اصطلاحات مهم آن می پردازیم. توجه: در این جلسه، همانند جلسه قبلی، به معرفی کامل و ریز به ریز نکات نمی پردازیم و هدف این جلسه، تنها معرفی لغات اصلی و اصطلاحات...