آموزش زبان انگلیسی با سریال Breaking Bad – قسمت دوم

آموزش زبان انگلیسی با سریال Breaking Bad – قسمت دوم

در ین جلسه، یک سکانکس از سریال تلویزیونی Breaking Bad را انتخاب کرده ایم و به بررسی و یادگیری لغات، اصطلاحات مهم آن می پردازیم. توجه: در این جلسه، همانند جلسه قبلی، به معرفی کامل و ریز به ریز نکات نمی پردازیم و هدف این جلسه، تنها معرفی لغات اصلی و اصطلاحات است…....
آموزش زبان انگلیسی با سریال Breaking Bad

آموزش زبان انگلیسی با سریال Breaking Bad

در این جلسه، به یادگیری لغات، اصطلاحات انگلیسی و نکات مهم موجود در یک سکانس انتخاب شده از سریال Breaking Bad می پردازیم…. این محتوا فقط برای افرادی که عضویت VIP (عضویت ویژه) دارند قابل دسترس است. در صورتی که عضویت ویژه دارید، وارد حساب خود شوید. در غیر این صورت،...