گرامر انگلیسی – درس 25 – Past Perfect – گذشته کامل: بخش دوم

گرامر انگلیسی – درس 25 – Past Perfect – گذشته کامل: بخش دوم

در این درس به ادامه درس قبلی می پردازیم و کمی بیشتر به مبحث Past Perfect پرداخته و نکاتی رو معرفی می کنیم…. این محتوا فقط برای افرادی که عضویت VIP (عضویت ویژه) دارند قابل دسترس است. در صورتی که عضویت ویژه دارید، وارد حساب خود شوید. در غیر این صورت، ثبت نام کنید...
گرامر انگلیسی – درس 24 – Past Perfect بخش اول – گذشته کامل

گرامر انگلیسی – درس 24 – Past Perfect بخش اول – گذشته کامل

در این درس، به معرفی زمان Past perfect یا گذشته کامل در زبان انگلیسی می پردازیم…. این محتوا فقط برای افرادی که عضویت VIP (عضویت ویژه) دارند قابل دسترس است. در صورتی که عضویت ویژه دارید، وارد حساب خود شوید. در غیر این صورت، ثبت نام کنید و اشتراک ویژه تهیه کنید....