آموزش زبان انگلیسی با انیمیشن The Incredibles

آموزش زبان انگلیسی با انیمیشن The Incredibles

در این جلسه از مجموعه ویدیو های آموزش زبان انگلیسی با فیلم به بررسی تعدادی لغت و نکته مهم موجود در انیمیشن The Incredibles می پردازیم. این سکانکس انتخاب شده، یکی از معروف ترین سکانس های این انیمیشن است که حاوی لغات، اصطلاحات و نکات مناسبی جهت یادگیری می باشد…....
آموزش زبان انگلیسی با انیمیشن The Incredibles: office

آموزش زبان انگلیسی با انیمیشن The Incredibles: office

در این جلسه، همانند جلسات قبلی، به بررسی تعدادی لغت و نکته مهم در زبان انگلیسی می پردازیم که در یک سکانس انتخاب شده از انیمیشن The Incredibles می باشد…. این محتوا فقط برای افرادی که عضویت VIP (عضویت ویژه) دارند قابل دسترس است. در صورتی که عضویت ویژه دارید، وارد...