درس تکمیلی گرامر – حل تمرین ها و ارائه مثال های بیشتر برای زمان Simple Present

Please enable JavaScript در این ویدیو، به ارائه مثل ها و حل تمرین برای درس قبلی می پردازیم. حتما، قبل از اینکه این ویدیو را تماشا کنید، درس قبلی را تماشا کرده تا با مبحث زمان حال ساده یا Present Simple آشنایی داشته باشید. نکته 1 : قبل از تماشا ویدیو این درس، فایل PDF...

گرامر: درس تکمیلی – حل تمرین ها و ارائه مثال های بیشتر برای مبحث Present Continuous

Please enable JavaScript در این ویدیو، به بررسی جملات بیشتر و ارائه مثال هایی برای زمان حال استمراری (Present Continuous) در زبان انگلیسی می پردازیم. قبل از تماشای این ویدیو، حتما ویدیو اصلی مربوط به زمان Present Continuous را تماشا کنید. منابع تکمیلیتوجه: یادداشت های...
Hide picture